Sẵn sàng cao

Hạ tầng ảo hoá từ nền tảng công nghệ hàng đầu thế giới của VMware, Cisco, Netapp, IBM… sẽ cho bạn một Cloud Server mạnh mẽ, ổn định, uptime lên đến 99.99%.

Linh hoạt

Cho phép bạn chủ động lựa chọn cấu hình và tăng giảm tài nguyên theo nhu cầu sử dụng thực tế. Việc này được thực hiện nhanh chóng trong vài phút.

Backup an toàn dữ liệu

Hệ thống lưu trữ phân tán đảm bảo tính ổn định cao. Và tự động sao lưu hàng ngày đảm bảo dữ liệu luôn luôn sẵn sàng và liên tục.

Quản lý dễ dàng

Giao diện quản lý Cloud Server rất thân thiện, dễ sử dụng. Có thể quản lý thông qua cổng website, các giao thức API hay ngay cả các ứng dụng di động mọi lúc, mọi nơi.

LỰA CHỌN GÓI DỊCH VỤ Linux Cloud

LCS1
90.000 VNĐ / tháng
 • Core: 1
 • RAM: 1 GB
 • TurboSSD: 50 GB
 • Sao lưu: Hàng ngày
 • Băng thông: 50 Mbs
 • Lưu lượng: Không giới hạn
 • Địa chỉ IP: 1
 • Hạ tầng mạng: 1 Gbps
 • Uptime: 99 %
 • OS hỗ trợ: CentOS
 • 24 tháng: 63,000
 • 12 tháng: 72,000
 • 6 tháng: 81,000
LCS2
240.000 VNĐ / tháng
 • Core: 2
 • RAM: 2 GB
 • TurboSSD: 50 GB
 • Sao lưu: Hàng ngày
 • Băng thông: 50 Mbs
 • Lưu lượng: Không giới hạn
 • Địa chỉ IP: 1
 • Hạ tầng mạng: 1 Gbps
 • Uptime: 99 %
 • OS hỗ trợ: CentOS
 • 24 tháng: 168,000
 • 12 tháng: 192,000
 • 6 tháng: 216,000
LCS3
440.000 VNĐ / tháng
 • Core: 2
 • RAM: 6 GB
 • TurboSSD: 50 GB
 • Sao lưu: Hàng ngày
 • Băng thông: 50 Mbs
 • Lưu lượng: Không giới hạn
 • Địa chỉ IP: 1
 • Hạ tầng mạng: 1 Gbps
 • Uptime: 99 %
 • OS hỗ trợ: CentOS
 • 24 tháng: 308,000
 • 12 tháng: 352,000
 • 6 tháng: 396,000
LCS4
740.000 VNĐ / tháng
 • Core: 4
 • RAM: 8
 • TurboSSD: 50 GB
 • Sao lưu: Hàng ngày
 • Băng thông: 50 Mbs
 • Lưu lượng: Không giới hạn
 • Địa chỉ IP: 1
 • Hạ tầng mạng: 1 Gbps
 • Uptime: 99 %
 • OS hỗ trợ: CentOS
 • 24 tháng: 518,000
 • 12 tháng: 592,000
 • 6 tháng: 666,000
// //