Cloud Desktop

Một chiếc máy tính cá nhân có thể truy cập mọi lúc mọi nơi từ mọi thiết bị.

  • Quản lý và sử dụng ngay trên trình duyệt web
  • Khởi tạo tự động trong vài phút
  • Phí dịch vụ tính theo giờ

Cloud Hosting

Hosting từ công nghệ Cloud cho hoạt động ổn định và linh hoạt.

  • Khởi tạo nhanh chóng trong vài phút
  • Mở rộng nhanh chóng
  • Quản lý dễ dàng

Video Hosting

Video Hosting giúp nội dung video online của bạn đuợc truyền tải nhanh chóng và đúng đối tượng.

  • Live Broadcast
  • Tự động lưu trữ
  • Xem trên mọi thiết bị