Web Hosting

Với trung tâm dữ liệu ảo đạt chuẩn quốc tế, hệ thống công nghệ thông tin của bạn sẽ vận hành mạnh mẽ, ổn định với hiệu quả chi phí gấp 3-5 lần. Cơ chế backup tự động hàng ngày onsite và offsite giúp dữ liệu luôn an toàn tuyệt đối.

 
Linux Cloud

Với trung tâm dữ liệu ảo đạt chuẩn quốc tế, hệ thống công nghệ thông tin của bạn sẽ vận hành mạnh mẽ, ổn định với hiệu quả chi phí gấp 3-5 lần. Cơ chế backup tự động hàng ngày onsite và offsite giúp dữ liệu luôn an toàn tuyệt đối.

 
Cloud Desktop

Với trung tâm dữ liệu ảo đạt chuẩn quốc tế, hệ thống công nghệ thông tin của bạn sẽ vận hành mạnh mẽ, ổn định với hiệu quả chi phí gấp 3-5 lần. Cơ chế backup tự động hàng ngày onsite và offsite giúp dữ liệu luôn an toàn tuyệt đối.

 
// //